Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/szeliga/public_html/new/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4664
PB Szeliga deweloper Białystok nowe mieszkania w Białymstoku.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/szeliga/public_html/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
85 741-22-91 lub 664-055-772 sprzedaz@pbszeliga.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane „SZELIGA” Sp. z o. o. (15-399 Białystok, ulica Transportowa 3 lok. 63, REGON: 0503278770, NIP: 5421016366, KRS 0000098026),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych,
 2. oferowania towarów i usług,
 3. podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało złożone,
 4. realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy,
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli doszło lub dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą,
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,

 

 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz współpracownicy i kontrahenci Administratora: banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze, notariusze, podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów, wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Firmy zewnętrzne, posiadające zawarte umowy z administratorem, odpowiadają przepisom Rozporządzenia RODO i nie mogą przetwarzać, udostępniać i upubliczniać Państwa danych osobom trzecim, poza prawnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) celów przetwarzania, tj.: w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy; w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

 

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na: sprzedaz@pbszeliga.pl

Nasze biuro sprzedaży mieszkań jest czynne w dniach pn - pt w godzinach 7:30 - 15:30.

Działając w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem COVID-19 prosimy przed wizytą w biurze o kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo - środki ochrony osobistej oraz odległości.

Kontakt: 85 741-22-91 lub 664-055-772

sprzedaz@pbszeliga.pl

Przekaż 1% dla Hospicjum w Białymstoku